Saturnas Šaulyje. Būk kantrus ir sulauksi sėkmės

Saturnas po sugrįžimo į Skorpioną nuo rugsėjo 18 d. vėl keliaus Šaulio zodiako ženklu iki 2017 gruodžio 20 d. Ko tikėtis iš griežtojo ir apribojančio Saturno?

Entuziazmo pristabdymas

Tai nelengvas laikas ambicingiems, jau kažką gyvenime pasiekusiems arba einantiems tuo keliu žmonėms. Tokiu laiku triumfo žygis sulėtėja, kelyje iškyla kliūtys, entuziazmas gali greitai užgesti.

Saturnas patikrina mūsų ištikimybę idėjai, siekių tvirtumą ir ketinimų tyrumą. Dėl to galimi pašalinimai iš pareigų, permainos tiek aukčiausiose tiek žemutinėse valdžios grandyse.

Apribojimai vykstant į užsienį

Tokiu laiku įvedami papildomi apribojimai tiems, kurie nori kirsti valstybinę sieną, mėginantiems emigruoti į kitą valstybę ar pradedantiems verslą su užsienio partneriais. Tai kažkiek pasunkiną gyvenimą besiverčiantiems turizmo verslu ar prekyba su kitomis šalimis, tačiau tuo pačiu metu suteikia stabilumą, kas biznyje yra labai svarbu.

Saturnas gali apriboti išvykimą į užsienį, tačiau gali padėti žmonėms emigravusiems į svetimą šalį ir politiniams kaliniams grįžti į tėvynę. Tokiu laiku tarp kariaujančių šalių vyksta apsikeitimas karo belaisviais.

Saturnas Šaulyje pasireiškia prieštaringai. Iš vienos pusės jis gali padėti įsigyti nekilnojamą turtą užsienyje, iš kitos – išsiųsti, išvaryti iš tėvynės. Kraustantis gyventi svetur į kitą šalį reikėtų pasiruošti sunkumams, tokiu metu adaptacijos periodas naujoje vietoje užsitęsia ir vyksta gana sunkiai.

Nauji reikalavimai ir reformos

Tokiu metu Saturnas taip pat akcentuoja išsilavinimo ir mokslo vystymosi klausimus. Galima sulaukti reformų švietimo ypač aukštojo mokslo srityje. Būs keliami nauji reikalavimai mokymo kokybei, dėstytojų kvalifikacijai. Tas pats vyks kultūros ir religijos srityse.

Tarptautinių organizacijų vaidmuo

Saturnas stengiasi sureguliuoti diplomatinius, prekybinius – ekonominius, mokslo, ideologinius ryšius, viską, kas susiję su tarpvalstybiniais santykiais. Reguliuojant konfliktus tarp valstybių, iškyla tarptautinių organizacijų vaidmuo. Šalys susirenka į konferencijas aptarti strateginius ateities planus, sudaro sąjungas, pasirašo tarpusavio susitarimus ir ilgalaikes sutartis. Griūva senos sąjungos, susivienijimai. Steigiasi naujos visuomeninės ir politinės organizacijos.

Tokiais metais kontroliuojama kaip laikomasi tarptautinių konvencijų, taikomos reikalingos priemonės tarpvalstybiniams konfliktams sureguliuoti, sprendžiami klausimai dėl valstybinių sienų nustatymo.

Negatyvūs aspektai

Negatyvūs Saturno Šaulyje aspektai gali sukelti tarptautinius skandalus, antivyriausybinius pareiškimus, demonstracijas, susidūrimus su valdžia, nacionalinius, religinius, etninius konfliktus. Galimos technogeninės ir ekologinės katastrofos, stichiniai gamtos reiškiniai – gaisrai, potvyniai, ilgi lietingi periodai, žemės drebėjimai.

Pozityvūs aspektai

Be Saturno, kuris mus moko ištvermės ir kantrybės, koncentracijos ir susitelkimo ties užsibrėžtu tikslu, nepasiektume profesinių aukštumų. Saturnas Šaulyje suteikia mums galimybę sistemingai ir kantriai mokytis, pradėjus – pasiekti finišą.

„Per kančias į žvaigždes“ (lot. Per aspera ad astra. Seneka) – dideli tikslai ar šlovė pasiekiami tik su kantrybe ir sunkiu darbu.