Lietuviškas (baltiškas) Zodiakas

 Dailininkė Dalia Stalauskienė

Ilgą laiką apie galimą lietuvišką Zodiaką nieko nežinota. Zodiakas kaip astronominių žinių sistema turėjo būti būdingas tik to meto aukštesniam išsimokslinusiam visuomenės sluoksniui. Todėl buvo maža vilties ką nors tikra išsiaiškinti, juk sunaikintas senosios religijos dvasininkų luomas nebūtin nusinešė ir savo puoselėtas žinias bei patirtį. Tikėtina, kad klasikinis Zodiakas valdovų dvare turėjo būti žinomas jau prieš įvedant krikščionybę XIII a., o gal ir gerokai anksčiau. Iki šiol apie tai galėtume tik spėlioti, jeigu laimingo atsitiktinumo dėka iki mūsų laikų nebūtų išlikęs pagoniškas apeiginis kaušas su 12 originaliais Zodiako ženklų atvaizdais.

Šis kaušas atsitiktinai buvo atrastas po Antrojo pasaulinio karo vienos Gardino bažnyčios rūsyje, tarp ten sumesto seno bažnytinio inventoriaus. Iš kitų muziejuose esančių kaušų jis išsiskyrė savo įspūdingu dydžiu. Ant šio kaušo pavaizduota 12 senovinių piešinių. Piešiniai buvo atrasti nuo kaušo nugramdžius spalvotais dažais nutapytus krikščioniškųjų šventųjų paveikslus. Pavyko įrodyti, kad tai – ne šiaip sau kalendoriniai ženklai, o Zodiakas.

Etnoastronomas Jonas Vaiškūnas su zodiakiniu kaušu.

Skaitant pagal laikrodžio rodyklę nuo kaušo rankenos vaizduojamos dvi beveik stačiu kampu susieinančios linijos.

 

Viršutinė linija baigiasi išplatėjimu, primenančiu strėlės antgalį (sunkiai įžiūrimas ženklas) –„Žuvys“.
Figūra panaši į gauruotą išnarą – avikailis – „Avinas“.
Raitelis –„Tauras“.
Du besikaunantys kariai – „Dvyniai“.
Paukštis panašus į povą, atsigręžęs į kairę – „Vėžys“.
Paukštis panašus į povą, atsigręžęs į dešinę –„Liūtas“.
Gervė – „Mergelė“.
Dvi Saulės, viena apatiniame su svastikiškai užlenktais į dešinę spinduliais, kita su tiesiais spinduliais – „Svarstyklės“.
Elnias su elniuku – „Skorpionas“.
Ietininkas – „Šaulys“.
Ožys – „Ožiaragis“.
Žirgas – „Vandenis“.

 

Iš visko sprendžiant, ši ženklų sistema sudaro savitą Zodiaką, galėjusį susiformuoti Viduržemio jūros ir vietinės baltiškos tradicijos sandūroje. Viduržemio tautų – graikų, romėnų kultūrose naudojama Zodiako sistema, patekusi į savitos vietinės baltiškos kultūros terpę, galėjo būti perimta ir pritaikyta prie vietinių mitinių vaizdinių. Pats toks pritaikymas rodo buvus gana stiprią vietinę dangaus šviesulių mitologiją.

(Ištrauka iš žurnalistės Monikos Virvičiūtės-Rybelienės pokalbio su etnoastronomu Jonu Vaiškūnu)

Straipsniai:

Baltų religija, lietuviškas Zodiakas ir šiuolaikinio žmogaus tapatybė

Lietuviškas Zodiakas – civilizuotumo įrodymas?

Skaitant dangaus ženklus (audio)